Gdański Uniwersytet

Medyczny

  

Katedra i Klinika 
Otolaryngologii
    
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego          STRONA GŁÓWNA            DLA PACJENTÓW           PTOChGiSz            STUDENCI            HISTORIA

E-mail:  orlamg@gumed.edu.pl                                                                                                                                    


  

 


 

PRACOWNICY KATEDRY I KLINIKI OTOLARYNGOLOGII


P.O. Kierownika

Dr hab. med. Andrzej Skorek


Zastępca kierownika

Dr hab. med. Bogusław Mikaszewski

Zespół

Dr med. Wojciech Brzoznowski

Dr med. Ewa Garsta

Lek. Aleksandra Klein-Obrębska

Lek. Jacek Kobak

Dr med. Bożena Kowalska

Prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski

 Lek. Edward Mollin

 Prof. dr hab. med.
Waldemar Narożny

Lek. Danuta Paradowska

Lek. Jakub Piątkowski

Dr hab. med. Tomasz Przewoźny

Dr med. Wojciech Sierszeń

Dr hab. med. Dominik Stodulski

Dr med. Dmitry Tretiakow


Lekarze rezydenci UCK

Lek. Aleksandra Janowiak-Majeranowska

Lek. Paweł Krawczyński

Lek. med. Katarzyna Lammek

Lek. Paweł Lemski

Lek. med. Martyna Klecha

Lek. Jagoda Kuryłowicz

Lek. Magda Licznerska-Kreczko

Lek. Rafał Matuszczak

Lek. med. Jakub Obrębski

Lek. Grzegorz Śmigielski

Lek. Paweł Witkowski

 


 

 

ADRES 

 

 

Klinika Otolaryngologii 
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

LOKALIZACJA

 

Centrum Medycyny Inwazyjnej
budynek C3, piętro 4

Poradnie i gabinet konsultacyjny
budynek A, piętro 1

TELEFONY 

 


  
Sekretariat
   58 349-31-10
   58-349-31-20 fax
   Lekarz dyżurny
   58 349-33-92 /konsultacje/
  
58 349-31-12 /oddział/
   Pokój konsultacyjny
  
58 349-33-99
   Pokój lekarzy
  
58-349-31-12
   58 
349-31-16
   58 349-31-22
   58 349-31-25
   Punkt pielęgniarski
   58 349-31-14

   Por. otolaryngologiczna
   58 349-33-90
   58 349-33-91
   58 349-33-94
 
  58 349-33-77
  
Por. audiologiczna
   
58 349-33-95 

 

 

 


 Copyrigt (c) 2003 Katedra i Klinika Otolaryngologii GUMed
Stronę przygotował  Dominik Stodulski

 Ostatnia modyfikacja:  15.12..2019