GUMed_znak_PL_V_REG_polichromatyczny_pozytyw_RGB

Gdański Uniwersytet

Medyczny

  

Katedra i Klinika 
Otolaryngologii
    
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego          STRONA GŁÓWNA            PTOChGiSz            DLA STUDENTÓW           PRACOWNICY            HISTORIA

E-mail:  orlamg@gumed.edu.pl                                                                                                                                    


  

 


 IMG_0532IMG_0841 

 

Wiedza i doświadczenie zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiają kompleksowe leczenie praktycznie wszystkich schorzeń otolaryngologicznych .

Klinika Otolaryngologii dysponuje 23  łóżkami  w 11 komfortowych, dwuosobowych salach, w tym czterema o charakterze wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z pełnym monitorowaniem funkcji życiowych.  Zabiegi operacyjne wykonywane są na 2 salach Bloku Operacyjnego CMI wyposażonych między innymi w nowoczesne tory wizyjne, mikroskopy operacyjne, laser operacyjny, system nawigacji śródoperacyjnej, urządzenia do monitorowania czynności nerwu twarzowego oraz aparat do znieczulenia dyszowego. W skład Kliniki wchodzi również zespół poradni: otolaryngologiczna (ogólna), audiologiczna, foniatryczna oraz otolaryngologii onkologicznej. 

W Klinice pracuje 14 specjalistów w zakresie otorynolaryngologii. Część zespołu posiada również dodatkową specjalizację z dziedzin takich jak audiologia i foniatrii, otolaryngologia dziecięca oraz alergologia. Zespół pielęgniarski liczy 18 osób, w tym 9 z tytułem magistra.  Dziewięć pielęgniarek posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz organizacji i zarzadzania w pielęgniarstwie. W poradni audiologicznej pracuje dwóch doświadczonych techników audiologów.

Kwalifikacje do leczenia operacyjnego chorych ze skierowaniem do Kliniki Otolaryngologii odbywają się w każdy dzień pracujący w godzinach 09.00-12.00 w Pokoju Przyjęć i Konsultacji (Poradnia Otolaryngologiczna, Centrum Medycyny Inwazyjnej, piętro 1). Pierwszeństwo mają chorzy z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby nowotworowej.


W poradni audiologicznej wykonywana jest pełna diagnostyka zaburzeń słuchu (audiometria tonalna, słowna i impedancyjna, tympanometria wieloczęstotliwościowa MFT, otoemisja akustyczna, słuchowe potencjały wywołane, badanie lokalizacji dźwięków KOSK ) oraz zawrotów głowy (badanie VNG, konsultacje otoneurologiczne).  W obrębie zespołu poradni istnieje możliwość wykonania badania nosa, gardła oraz krtani przy użyciu sztywnych i giętkich endoskopów, również z zastosowaniem najnowszej metody - NBI (Narrow Band Imaging).

Wykaz najważniejszych procedur operacyjnych wykonywanych w Klinice Otolaryngologii UCK:

Implanty ślimakowe
Implanty BAHA
Operacje w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego i jego powikłaniach (w tym typu BOT i z zastosowaniem implantów wewnątrzusznych)
Operacje w nowotworach kości skroniowej (petrosektomie)
Operacje poprawiające słuch w otosklerozie i innych schorzeniach ucha środkowego
Dekompresje nerwu twarzowego
Wycięcie zmian małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego
Drenaż wentylacyjny ucha środkowego

Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych szyi (torbieli i przetok środkowych szyi, skrzelopochodnych)
Operacje węzłów chłonnych szyi
Operacje uchyłka gardła dolnego

Operacje plastyczne nosa w zniekształceniach pourazowych
Operacje przegrody nosa
Operacje zmniejszające małżowiny nosowe
Endoskopowe czynnościowe operacje zatok przynosowych
Operacje radykalne zatok przynosowych z dostępu zewnętrznego
Operacyjne leczenie powikłań zapalenia zatok przynosowych
Endoskopowe resekcje niezłośliwych nowotworów jamy nosa i zatok przynosowych
Resekcje szczęki z powodu nowotworów złośliwych
Endoskopowe zaopatrywanie płynotoków nosowych
Resekcje nowotworów podstawy czaszki (we współpracy z Kliniką Neurochirurgii)

Resekcje w obrębie jamy ustnej w przypadku nowotworów złośliwych
Leczenie chirurgiczne nowotworów dużych gruczołów ślinowych
Endoskopowe leczenie kamicy dużych gruczołów ślinowych

Mikrochirurgia krtani
Leczenie porażenia nerwów krtaniowych
Częściowe i całkowite usunięcie krtani z powodu nowotworów złośliwych
Resekcje odcinkowe tchawicy
Usuwanie ciał obcych przełyku, tchawicy i oskrzeli

Wycięcie migdałków podniebiennych, gardłowego
Leczenie chirurgiczne zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu

Godziny pracy zespołu poradni  otolaryngologicznych

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-11.00

Por. ORL 1

Por. ORL 2

Por. Foniatryczna

Por. Audiologiczna

Por. ORL 1

Por. ORL 2

Por. Dziecięca

Por. Foniatryczna

Por. Audiologiczna

 

Por. ORL 1

Por. ORL 2

Por. Audiologiczna

Por. ORL 1

Por. ORL 2

Por. Dziecięca

Por. Foniatryczna

Por. Audiologiczna

Por. ORL 1

Por. ORL 2

Por. Audiologiczna

11.00-14.00

Por. ORL 2

Por. Foniatryczna

Por. Audiologiczna

Por. ORL 2

Por. Foniatryczna

Por. Audiologiczna

 

Por. ORL 2

Por. Audiologiczna

Por. ORL 2

Por. Foniatryczna

Por. Audiologiczna

Por. ORL 2

Por. Audiologiczna

 


Konsylium Onkologii Laryngologicznej

Wtorki godz. 12.00 -13.00, biblioteka Kliniki, CMI, IV p.

Otolaryngolog:  dr hab. med. Bogusław Mikaszewski, dr hab. med. Andrzej Skorek, dr med. Wojciech Brzoznowski, dr hab. med.  Dominik Stodulski, lek. Rafał Matuszczak
Onkolog:  dr med. Katarzyna Matuszewska, dr med. Ewa Bednaruk-Młyński, lek. Ewa Pawłowska, lek. Agata Kacprowska
Radiolog:  dr med. Tomasz Nowicki, dr med. Karolina Markiet
Koordynator:  mgr Anna Bożek-Kuta

                          

 

ADRES 

 


Klinika Otolaryngologii
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

LOKALIZACJA


Centrum Medycyny Inwazyjnej
budynek C3, piętro 4

Poradnie i gabinet konsultacyjny
budynek A, piętro 1

TELEFONY 

 


  
Sekretariat
   58 349-31-10
   58-349-31-20 fax
   Lekarz dyżurny
   58 349-33-92 /konsultacje/
  
58 349-31-12 /oddział/
   Pokój konsultacyjny
  
58 349-33-99
   Pokój lekarzy
   
58-349-31-12
   58 
349-31-16
   58 349-31-22
   58 349-31-25
   Punkt pielęgniarski
   58 349-31-14

   Por. otolaryngologiczna
   58 349-33-90
   58 349-33-91
   58 349-33-94
 
  58 349-33-77
  
Por. audiologiczna
   
58 349-33-95  

 

 

 

 


 Copyrigt (c) 2003 Katedra i Klinika Otolaryngologii GUMed
Stronę przygotował  Dominik Stodulski

 Ostatnia modyfikacja:  24.11.2019